Bl. Thomas Whitaker*
7-Aug

Martin of Saint Felice, John Woodcock, Edward Bamber and Thomas Whitaker*

Comments

Follow us:

Check out Catholic News Agency Polls on LockerDome on LockerDome