Cardinal Dzwisz recalls John Paul II as the “Pope of the family”