Bl. Martin of Saint Felice (John) W oodcock*
7-Aug

Martin of Saint Felice, John Woodcock, Edward Bamber and Thomas Whitaker*

Follow us:

Check out Catholic News Agency Polls on LockerDome on LockerDome