Bl. Thomas Gengoro*
16-Aug

Simon Bokusai Kyota, Magdalena Bokusai Kyota, Thomas Gengoro, Mary Gengoro and James Gengoro

Follow us:

Check out Catholic News Agency Polls on LockerDome on LockerDome