Bl. Mary of Columna* Izquierdo Albero
27-Aug

Also "Maria del Pilar Izquierdo Albero."

Follow us:

Check out Catholic News Agency Polls on LockerDome on LockerDome